הבטחה והגנה של כרטיס זיכרון

איך להגן על המידע סמאטפון , שהיהי מוצפן