תקן איזו 27000 מימוש מערכות זיהוי פריצות

ליווי עד קבלת ההסמכה לתקן איזו לאבטחת מידע וסייבר  ניתן ליצור קשר  בינה מאור 0525400566  

תקן איזו 27000 מימוש מערכות זיהוי פריצות ?
תקן איזו 27000 Implementing Intrusion Detection Systems ?

מימוש מערכות זיהוי פריצות: כיצד למנוע התקפות על ידי חילופי נתונים

תקן 27001 הוא תקן בינלאומי המספק הנחיות לניהול אבטחת מידע בארגונים. מימוש מערכות זיהוי פריצות הוא חלק משלב מהתהליך של יישומו של תקן זה.

הפריצות לרשתות מחשבים הן בעיקר תוצאה של פעולות בני אדם מרושעים או בזבוז ביצועי המערכת, וכן תוך ניצול של כשלונות וחולשות נמצאות בתשתיות הטכנולוגיות או בתהליכי העבודה. הנבואה מראה שרוב הניקוד נובע משגיאות בתוכנת יישום או בתוכנות המערכת, לעומת הרקע הטכנולוגי או הפיזי. נתונים הנשמרים באופן חשוב, מה שהופך אותם ליעד לפרצות.

פתרונות טכנולוגיים כמו מתן סמכויות לעובדים בהתאם לרמת הצורך והתפקוד שלהם, יכולים לאזן את הסיכון של פריצה. יישום מערכות זיהוי פריצה יכול למזער את הסיכון ולקטוע את התחזוקה כבר בתחילתה.

חשיבות העמסה איכותית היא לספק נתונים מספקים רבים, אשר מגוונים בין גודל השרתים ואורח התשתיות. לעיתים קרות סיכונים של פריצה הידוקת או קידוד ירושה צפויים. אולם, לא כל ניסיון פריצה נכחד, ומערכות זיהוי הפריצות יכולות לזהות עבירת גובה נתונים או גישה בלתי רצוייה של פרצות אפשריות ולזהות סיכון מערכת ולהודיע על סיכון בזמן אמת.

קביעת רגולציה לתהליכים בכל רמה להם חשיבות שליטה ועקיבות מול מי שאספק את הפתרונות גורם לרב \ למדות ביעילות את הפתרונות הנדרשים. התהליך נדרש עדכון ורענון בנהלים שוטפים ברמה הבטחונית.

 

 

תקן 27001

 

תקן 27001

 

תקן 27001

 

תקן 27001

 

תקן 27001

איזו 27000

איזו 27001

נגישות