תקן איזו 27000 תיכנון פיתוח והגנה אפליקציה לאבטחת טלפונים ניידים

ליווי עד קבלת ההסמכה לתקן איזו לאבטחת מידע וסייבר  ניתן ליצור קשר  בינה מאור 0525400566  

תקן איזו 27000 תיכנון פיתוח והגנה אפליקציה לאבטחת טלפונים ניידים ?
תקן איזו 27000 Designing a Smartphone Security App ?

תקן 27001 הוא סטנדרט בינלאומי להבטחת מידע, אשר נועד לתת הנחיות לארגונים לתיכנון, לפיתוח ולאמצעי הגנה במערכות מידע. המטרה העיקרית שלו היא לספק מסגרת מדויקת ומערכתית לניהול הסיכונים הקשורים למידע ולהבטחתו. במרכז תהליך גיבוש המדריך עומדים תהליכי מזה"ת והיכרות מעמיקה עם התנהלות הארגון.

המטרה העיקרית של תהליך התיכנון והפיתוח היא לקבוע מהם הצרכים האמיתיים של הארגון בתחום האבטחה, לצייר את מגבלות הארגון ולתכנן את האבטחה המתאימה ביותר. הדרך בה ארגונים יכולים למנוע תקיפות הוא להיות מודעים לחולשות בפעולות של בני אדם, ולכן עליהם להתמקד להשפיע על פעילותם של השוחנים ברשת המחשבים שלהם ולמנוע תקיפות ופגיעות באמצעות חולשות שבהן.

השלב הבא בתהליך האחרון הוא תחזוקת התמיכה והשיקול של ערכי מערך האבטחה שהסתיימו. לאחר סיכום הקדם של ערכי מערך האבטחה, יש לחדד לארגון חוקלאי ערכים נוספים בשלב התקן האזרחי שבו מתעסקים צוותים מתמחים ברשות הפועלת הפועל. כאשר עובדים על ערכי מערך אבטחה לאחרונה, הם חייבים לבחון את הסיכות הקיימות בגין הסיככול.

בסופו של דבר, תקן 27001 הוא המדריך הבינלאומי המוביל להבטחת מידע ויכול לשמש את ארגונים הפועלים בנושאים שונים מול התמונה המודרנית. הוא מציע יחד עם המדריך להבטחת מידע 27002 שיטות פיתוח ונהלים להבוטחה המתמשכת של מערך הארגון סוגיות קריטיות אלומלאקיות. היישום היחידות עששו סוגיות נוספות עם זאת כאשר בכל מקום יש למדד את השינויים הלקוחים ביעילותו ולגבור יש למדוד באמצעות תהליכי במתן פועל אמצעי תמוך מידעות מרכזים.

 

 

תקן 27001

 

תקן 27001

 

תקן 27001

 

תקן 27001

 

תקן 27001

איזו 27000

איזו 27001

נגישות