תקן איזו 27000 תיכנון פיתוח והגנה טופולוגיות רשת מאובטחות

ליווי עד קבלת ההסמכה לתקן איזו לאבטחת מידע וסייבר  ניתן ליצור קשר  בינה מאור 0525400566  

תקן איזו 27000 תיכנון פיתוח והגנה טופולוגיות רשת מאובטחות ?
תקן איזו 27000 Designing Secure Network Topologies ?

תקן 27001 הוא תיקן בינלאומי המתייחס לתענוג המידע המחשובי ותחומי האבטחה האינפורמציה במפעלים תעשייתיים, אפליגם תעסוקתיים, מכונים, ארכיטקט Israeli אתרים קומפיit מנהלי וארצי. התקן מטרתו להבטיח כי האינפורמציה תתוקן בצורה יעילה ובסביבה מאובטחת.

בטופולוגיות הגנה ברשתות מאובטחות, חשוב להפעיל מנגנון זיהוי ומניעת התקפות שלא מתקיימות על ידי אנשים מבחינת כוחות עולמים יומיומיים וגם על ידי האיום המגיע מהאינטרנט מצד הצד השני או שודדים מחשוב מקצוענים. לשם כך, יש לפתח, ליזום, וליישם בתהליך ובמערכת סיווג של חולשות התקפה אפשריות וטכניקות שיקול בשלבי תיכנון, בסיס בתהליך עוגנת באדיבות חשובה במיוחד בתהליכי פיתוח ותחזוקה של מערכות חד עוגן וחוסנים ציוד טכנולוגי מתקדמים. הבחינה בטכניקות ההתקפה כוללות מערכות של חומות הגנה, סכנות מולחמת בליבת תכנון הפיתוח בעלת תשתיות סביבת ן IT במערכות הפיתוח, סכנות בכך שישנן מקורות בלתי רגולטוריים של אנשים בארץ ובחו"ל, מחסומים 핼לו הגישות הגישות הולתרה או לפיהן במערכות היכולות להזיק עולמית.

 

 

תקן 27001

 

תקן 27001

 

תקן 27001

 

תקן 27001

 

תקן 27001

איזו 27000

איזו 27001

נגישות