לימוד ארדואינו – צלילים

לימוד ארדואינו : שיעור 16 – מוסיקה ארדואינו ,שימוש ב ()while – קורס c506

שימוש בפונקציה tone מאפשר לנו ליצור צליל בתדר משתנה ,ובכך ליצור מנגנה במיקרובקר ארדואינו  .

על מנת להפסיק את הצליי נשמתש בפקודה noTone

tone()

Description

Generates a square wave of the specified frequency (and 50% duty cycle) on a pin. A duration can be specified, otherwise the wave continues until a call to noTone(). The pin can be connected to a piezo buzzer or other speaker to play tones.

Only one tone can be generated at a time. If a tone is already playing on a different pin, the call to tone() will have no effect. If the tone is playing on the same pin, the call will set its frequency.

Use of the tone() function will interfere with PWM output on pins 3 and 11 (on boards other than the Mega).

It is not possible to generate tones lower than 31Hz. For technical details, see Brett Hagman’s notes.

Syntax

tone(pin, frequency)
tone(pin, frequency, duration)

דוגמא 1 : הפקת צליל

// www.robotronix.co.il
// רובוטרוניקס קורס C506
// שיעור 16 - צללים טונים 


#define  speaker 5
const int Led3 = 2;


void setup() {
 pinMode(speaker, OUTPUT);


  tone(speaker, 261,1000); // DO
  delay(300);
  noTone(speaker); // Stop sound
 
 
 
  delay(100);
  tone(speaker, 293); // RE
  delay(300);
  noTone(speaker); // Stop sound

  delay(100);
  tone(speaker, 329,1000); // ME
  delay(300);
  noTone(speaker); // Stop sound
  
  delay(100);
  tone(speaker, 349,1000); // FA
  delay(300);
  noTone(speaker); // Stop sound
  
  delay(100);
  tone(speaker, 392,1000); // SOL
  delay(300);
  noTone(speaker); // Stop sound

  delay(100);
  tone(speaker, 440,1000); // LA
  delay(300);
  noTone(speaker); // Stop sound

  delay(100);
  tone(speaker, 493,1000); // SI
  delay(300);
  noTone(speaker); // Stop sound

}

void loop() {
}

 

 

דוגמא 2 : ניגון יונתן הקטן ולימוד While

לימוד ארדואינו : הפקת תליל מוסיקה ארדואינו
לימוד ארדואינו : הפקת תליל מוסיקה ארדואינו

 

// www.robotronix.co.il
// רובוטרוניקס קורס C506
// שיעור 16 - צללים טונים 


#define  speaker 5
const int Led3 = 2;
#define EndOfMusic=-1;

#define DO 261
#define RE 293 
#define ME 329
#define FA 349
#define SOL 392
#define LA 440
#define SI 493

int Song1[2][100];
int StackIndex=0;

void play(int frequency, int duration)
{
  digitalWrite(3, HIGH);
  tone(speaker, frequency); // RE
  delay(duration);
  noTone(speaker); // Stop sound
  digitalWrite(3, LOW);
  delay(250); 

}

void push(int frequency, int duration)
{
 Song1[0][StackIndex] =frequency;
 Song1[1][StackIndex] =duration;
StackIndex++;
}

void setup() {
int i=0;
 pinMode(speaker, OUTPUT);
 pinMode(3, OUTPUT);
 // load melody to array 
 Song1[0][0] =SOL;
 Song1[1][0]=500;

 Song1[0][1] =ME;
 Song1[1][1]=500;

 Song1[0][2] =ME;
 Song1[1][2]= 1000;

Song1[0][3] =FA;
 Song1[1][3]=500;

 Song1[0][4] =RE;
 Song1[1][4]=500;

 Song1[0][5] =RE;
 Song1[1][5]= 1000;


 Song1[0][6] =DO;
 Song1[1][6]= 500;
 

 Song1[0][7] =RE;
 Song1[1][7]= 500;


 Song1[0][8] =ME;
 Song1[1][8]= 500;

 Song1[0][9] =FA;
 Song1[1][9]= 500;

 Song1[0][10] =SOL;
 Song1[1][10]= 500;

 Song1[0][11] =SOL;
 Song1[1][11]= 500;

 Song1[0][12] =SOL;
 Song1[1][12]= 500;
 Song1[0][13] =-1;


while (Song1[0][i]!=-1)
{
 play( Song1[0][i] ,Song1[1][i]);
 i++; // i=i+1 
}
 
 


  


}

void loop() {
}

 

דוגמא 3 : שימוש ב PUSH – מה זה STACK לניגון שיר

 

 

 

// www.robotronix.co.il
// רובוטרוניקס קורס C506// שיעור 16 - צללים טונים 


#define  speaker 5
const int Led1 = 3;#define EndOfMusic=-1;

#define DO 261
#define RE 293 
#define ME 329
#define FA 349
#define SOL 392
#define LA 440
#define SI 493

int Song1[2][100];
int StackIndex=0;

void play(int frequency, int duration)
{
  digitalWrite(Led1, HIGH);
  tone(speaker, frequency); // RE
  delay(duration);
  noTone(speaker); // Stop sound
  digitalWrite(Led1, LOW);
  delay(250); 

}

void push(int frequency, int duration)
{
 Song1[0][StackIndex] =frequency;
 Song1[1][StackIndex] =duration;
StackIndex++;
}

void setup() {
int i=0;
 pinMode(speaker, OUTPUT);
 pinMode(Led1, OUTPUT);
 // load melody to array 

 push(SOL,500);
 push(ME,500);
 push(ME,1000);
 push(FA,500);
 push(RE,500);
 push(RE,1000);
 push(DO,500);
 push(RE,500);
 push(ME,500);
 push(FA,500);
 push(SOL,500);
 push(SOL,500);
 push(SOL,1000);

 push(EndOfMusic,0); // EndOfMusic = -1
while (Song1[0][i]!=EndOfMusic) // EndOfMusic =-1
{
 play( Song1[0][i] ,Song1[1][i]);
 i++; // i=i+1 
}
 
 


  


}

void loop() {
}

סקובץ הסכמה האלקטורני diagram.json

{
 "version": 1,
 "author": "Arvind Patil",
 "editor": "wokwi",
 "parts": [
  { "type": "wokwi-arduino-uno", "id": "uno", "top": 122.67, "left": -36.67, "attrs": {} },
  {
   "type": "wokwi-buzzer",
   "id": "bz1",
   "top": -5.86,
   "left": 127.94,
   "attrs": { "volume": "0.1" }
  },
  {
   "type": "wokwi-led",
   "id": "led1",
   "top": -3.88,
   "left": 241.95,
   "attrs": { "color": "red" }
  },
  {
   "type": "wokwi-resistor",
   "id": "r1",
   "top": 70.92,
   "left": 246.17,
   "rotate": 90,
   "attrs": { "value": "370" }
  }
 ],
 "connections": [
  [ "uno:5", "bz1:2", "green", [ "v0" ] ],
  [ "uno:GND.1", "bz1:1", "black", [ "v-39.07", "h77.58" ] ],
  [ "led1:A", "r1:1", "green", [ "v0" ] ],
  [ "r1:2", "uno:3", "green", [ "h0" ] ],
  [ "uno:GND.1", "led1:C", "black", [ "v-30.16", "h180.33" ] ]
 ]
}
לימוד ארדואינו : סגמה מלאה
לימוד ארדואינו : סגמה מלאה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

נגישות